Koncert na puzon i orkiestrę symfoniczną

Okladka Score A4_01Koncert na puzon tenorowy i orkiestrę napisany został z myślą o ambitnych puzonistach, chcących poznawać i wykonywać nową muzykę, pisaną specjalnie na puzon. Koncert powstał w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza część jest najdłuższa i najbardziej wymagająca dla puzonisty pod względem technicznym, choć operuje puzonową techniką i frazowaniem. Druga część to spokojna, rzewna kantylena, z dialogiem innych instrumentów z orkiestry. Trzecia część wykorzystuje tłumiki i cytuje trzy melodie ludowe z Lubelszczyzny. Czwarta to rześka muzyka finałowa, gdzie do głosu dochodzą również trzy puzony z orkiestry – razem tworzy się zgra(b)ny kwartet puzonowy. Koncert nie wykorzystuje eksperymentalnych technik gry i środków wyrazu. Do Koncertu napisany został także wyciąg fortepianowy, celem efektywniejszego ćwiczenia przed wykonaniem z orkiestrą. Życzę miłej pracy i pozytywnych wrażeń z grania Koncertu.   Piotr Wróbel   KONCERT ZOSTAŁ PRAWYKONANY NA FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ W CARACAS, W MAJU 2014 PRZEZ ŚWIETNEGO WENEZUELSKIEGO PUZONISTĘ PEDRO CARRERO! Kilka słów i kilka fragmentów przygotowanych przez tamtejszą telewizję: Wybrane fragmenty z prawykonania Koncertu w Caracas: